top of page

Å møte hån med vennlighet

Oppdatert: 9. sep. 2021

Statsråden satte på midtsetet i flyet på samme rad som meg. Han hadde provosert meg mange ganger når han hadde uttalt seg i verdispørsmål.


Han virket arrogant og nedlatende på de som var uenig med ham. Jeg var dypt uenig med ham i mange beslutninger han og regjeringen hadde tatt gjennom årene.


Nå satt han her med bare midtgangen mellom oss, og jeg kunne si min hjertens mening.


Da han kom inn i flyet snakket han i telefonen, så kom sikkerhetssjekken, en prat med rådgiveren sin og en powernap.


Jeg fikk derfor ingen anledning til å snakke med ham, men Gud fikk anledning til å snakke med meg. Jeg begynte å reflektere over ordene fra Jesus om å elske våre fiender og gjøre godt mot de som hater oss (Matt 5,43-44). Da disiplene ville hevne seg med ild og svovel på de som avviste Jesus, ble Jesus opprørt over disiplene. De hadde en ånd av hat, hevn og død. Jesus hadde en ånd av kjærlighet og liv (Luk 9,53-55). Paulus skriver hvordan han velsigner de som skjeller han ut og svarer vennlig når han blir hånet (1 Kor 4,12-13). Jeg brukte anledningen til å be for de med makt og myndighet (slik Paulus skriver i 1 Timoteus kapittel 2).


Jeg kjente at min holdning til statsråden begynte å endre seg mens jeg ba for ham og resten av regjeringen.


Da vi nærmet oss landing, begynte flyet å riste pga. turbulensen som ofte er over Trondheimsfjorden når det er godvær. Etter at noen ropte litt, kommenterte han at dette var prisen for godvær i Trøndelag. Jeg svarte at han var vel vant med å håndtere turbulens og vekslende forhold.


Da ble isen brutt, og vi fikk en prat.


Han spurte om jeg fløy mye og hva jeg jobbet med. Hans respons var at jeg sikkert ikke er blant hans tilhengere. Jeg bekreftet det, og sa at jeg forstår at han har en tøff jobb med mange hensyn å ta.


Jeg takket ham for innsatsen han og regjeringen gjør for samfunnet, og at jeg ba for ham selv om han sikkert ikke trodde så mye på det.


Da smilte han lurt og sa: «Du skal ikke være for sikker på det».


Mennesker er tørste etter vennlighet, godhet, aksept og kjærlighet. Uten Gud blir det en byttehandel mellom mennesker der det alltid vil være noen som faller gjennom. Urett, hat og mistro får grobunn, og konflikter, urett og maktmisbruk vokser fram.


Sosiale medier flommer over av stygge kommentarer, anklager og hatmeldinger. Vi ser en økende avstand og mistillit mellom mennesker. I dette klimaet vinner destruktive krefter terreng.


Jesus viste oss et annet liv og en bedre veg.


Han hentet kraften fra Gud i møte med urett og nød. Han elsket uten forbehold og fordommer. Han skapte stort rabalder da han behandlet barn og kvinner som likeverdige mennesker.


Han fordelte ikke skyld og anklaget mennesker, men skapte liv og håp da han helbredet og fridde folk ut av mørkets krefter. Til slutt drepte han alt hat og fiendskap gjennom sin død på korset.


Gjennom oppstandelsen fra de døde ble han opphavet til et nytt folk. Et folk som møter sine egne fordommer og hat med å kaste seg ned for Gud i ydmykhet. Der får de nåde, fred og rettferdighet.


Nåden binder dem sammen til et folk som bygger et annet rike – Guds rike.


De finner hverandre på tvers av menneskelige forskjeller fordi de har felles samlingspunkt og retning – Jesus Kristus.


De tørster etter rettferdighet og fred. Denne tørsten driver dem inn til Gud, og der drikker de av kilder som gir liv i møte med hat og hån (Joh 7,37-38). De overvinner det onde med det gode (Rom 12,21), og er ikke er avhengig av aksept og rettferdig behandling for å velsigne og elske.


Dette folket vokser i en verden der hat og mistro vinner terreng. Kontrasten til Guds folk blir mer tydelig, og Hans folk blir mer og mer synlig.

En by på et fjell kan ikke skjules (Matt 5,13-16). Under vegs kan det se ut som at mørke og hat vinner. Det så ikke spesielt lyst ut for Jesus heller da han ble fanget av romer hæren, ble dødsdømt og korsfestet.


Han overvant døden, og vi har erfart livets krefter i vårt eget liv. Guds kilder går aldri tom.


Hver dag møter Ånden oss med nåde og kraft. Drikk lenge og mye. Du trenger det i denne tiden. Da vil vennlighet, godhet, fred, rettferdighet og helbredelse vinne terreng.


Mennesker tørster etter forsoning, vennlighet og godhet.

435 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page