top of page

Polarisering og Guds rike

Oppdatert: 19. feb.

Jesus selv godtok ikke de premissene som folk satte opp for ham. Han formidlet en tredje vei, og ville ikke være en del av de polariseringen som skapte fiendskap mellom folk.


Disiplene som fulgte Jesus hadde ulik bakgrunn. De bar med seg mange holdninger og fordommer som Jesus konfronterte. Jesus holdt dem sammen, og brukte situasjonene som oppstod for å lære dem om Guds rike. De var tunglærte, fordi de tenkte som denne verden.


Jesus overvant døden, og han ga dem et krasjkurs i Guds rike etterpå. I 40 dager underviste han dem om Guds rike (Apg 1,4). For disiplene var det å erfare Jesu seier over døden og dåpen i Den hellige Ånd noe som forandret dem fullstendig. Før hadde de sett Guds rike gjennom Jesus, nå var de selv en del av det.   


Forandringen var merkbar. Fengsling og falske anklager ble ikke møtt med sinne og hevn, men de fortsatte å forkynne på tross av fengsel og trusler. De led urett med glede, og så ikke på motstanderne som fiender. De hadde lært av Jesus, og de erfarte kraften fra evangeliet til å leve et annet liv enn det de var opplært til i kulturen.


De som tok imot evangeliet ble en del av Guds rike. Det var veldig tydelig at dette var et annerledes folk. De spredte seg i hele Romerriket, og ble lagt merke til. Folk fra ulike språk og kulturer fulgte Jesus, og deres identitet ble preget av ham. Denne enheten var bemerkelsesverdig, da de ikke hadde noen ytre felles kjennetegn. Deres eneste fellestrekk var at de forkynte én Herre: Jesus Kristus.


De elsket alle mennesker og viste barmhjertighet til alle. De opplevde vanskeligheter ved at de ikke anerkjente keiseren i Roma. De ble både beundret, respektert, forfulgt og hånt fordi de virket naive i møte med datidens kultur preget av rå makt.


Livet i Guds rike har en enorm sprengkraft. De trodde på det, og forkynte med stor frimodighet at:

-          Livet er sterkere enn døden

-          Tilgivelse og forsoning er sterkere enn hat og hevn

-          Barmhjertighet er sterkere enn likegyldighet

-          Kjærlighet er sterkere enn lyster og egoisme

-          Sannheten overvinner vold og trusler


De praktiserte det de trodde, og gradvis begynte kristendommen å gjennomsyre Romerriket. Surdeigen hadde begynt å virke (Luk 13,18-21). Litt surdeig gjennomsyrer hele deigen (Gal 5,9).  Guds rike har denne kraften i seg og virker gjennom de som er borgere av dette riket.


I dag lever vi i et samfunn der det å tro på Jesus ikke nødvendigvis betyr at han er Herre. Andre kilder til kunnskap og lojalitet veier ofte tyngre. Konsekvensen blir at kristne bidrar til den voksende polariseringen vi ser i Europa og Nord-Amerika. Presidentvalgkampen i USA og krigen i Gaza er eksempler på dette.  


Jesus selv godtok ikke de premissene som folk satte opp for ham. Han formidlet en tredje vei, og ville ikke være en del av de polariseringen som skapte fiendskap mellom folk.


I dag trenger vi mer enn noen gang et folk som følger Jesus, og som formidler et alternativ til polarisering og fiendskap. Vi lever i en spennende tid der mange, særlig unge, lytter til Jesu befaling om å følge ham.


Alle som gir respons til Jesu kall, møter sine egne holdninger og meninger i lys av Guds rike. Vi blir fornyet og veiledet av Den hellige ånd. Jesus er verken sosialist, kapitalist, kommunist, demokrat eller republikaner. Han elsker alle mennesker enten de bor i Israel eller i Gaza, og vil beskytte livet uansett hudfarge og bakgrunn. Jesus avslører kildene til våre holdninger og meninger, og det gjør oss mindre bombastiske og skråsikre i møte med andre meninger.


Vi er derfor tilbakeholdne med å publisere alle våre meninger. I stedet går vi til Gud og ber. Bønn forandrer verden, og bønn forandrer oss. I dette fellesskapet med ham blir vi behandlet av Ham slik at vi legger av fiendtlighet, partisinn og fordommer.


Vi blir mer opptatt av å gjøre det Jesus viser oss, enn å ha meninger om alt mulig. Vi legger alt fram for Jesus, og han gir oss et større perspektiv. Han setter oss i himmelen sammen med ham (Ef 3,7).


For min del må jeg gjøre dette hver dag fordi jeg bombarderes med meninger, fiendtlighet, påstander og anklager. Hensikten er å gjøre meg urolig og redd. Hvis jeg gir etter for dette trykket, blir jeg raskt absorbert av den polariserende debatten, og kjøper pakken de tilbyr for å føle identitet og trygghet. Da får vi felles fiendebilder med på kjøpet.


Når jeg går til Herren, får jeg del i hans hjerte for denne verden og for menneskene han elsker. Da kan jeg leve ut en tredje veien - Guds rikes vei - i denne verden.


Guds rike kan virke puslete, utydelig og kraftløst. Men dette riket går ikke under av ulike ideologier og despoter. Dette riket er urokkelig og vil trenge gjennom polarisering og hat (Hebr 12,28). Dette er en voksende bevegelse av mennesker fra alle kulturer og nasjoner som holdes sammen av Jesus Kristus. De har erfart at kjærligheten er sterkere enn hatet og livet er sterkere enn døden.          

189 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page