HVEM ER VI

Kristent Nettverk er et norsk misjonsarbeid. Vi driver med forkynnelse, ledertrening, menighetsplanting, misjon og hjelpearbeid.

Kristent Nettverk er et apostolisk arbeid. Vi tror at hele Bibelen er Guds ord, og vi bygger på det Jesus og hans apostler har overlevert gjennom Det nye testamentet.

 

Vi tror at Gud reiser opp apostler i dag som kjennetegnes av en dyp forpliktelse til Bibelen og til å forkynne det samme fundamentet som Jesus og hans apostler la for menigheten.

HVA GJØR VI

Kristent Nettverk ledes av Terje Dahle. Han leder et team av ulike tjenestegaver. Disse har ulik utrustning, alder og bakgrunn, men arbeider sammen ut fra et felles kall fra Gud. 

 

I tillegg eier og driver Kristent Nettverk en rekke tilbud og tjenester:

 

Bergen Bibelskole – ettårig bibelstudier med spennende praksisperioder.

Sennep.net – nettsted med podkaster og ressurser for unge voksne.

Lys og Salt – årlig sommerkonferanse i Stavern.

FOLK bibelskole – fjernundervisning mens du bor hjemme.

Gullbotn leirsted.

Bokutgivelser og andre konferanser.

Guds kall og oppdraget om å bringe ut evangeliet styrer prioriteringene våre. Lykkes menighetene og forkynnerne vi samarbeider med, lykkes vi.

Vi ber for og heier på alle som vil tjene Gud, bygge på Ordet og bære sitt kors i livet. 

HISTORIE

Arbeidet som ledet fram til opprettelsen av Kristent Nettverk startet på 1980-tallet. I 1996 ble Noralv Askeland og Erling Thu anerkjent i en apostolisk og profetisk tjeneste og utsendt fra Kristent Fellesskap Bergen til misjon. 

 

Dette er et mønster vi finner i Det nye testamentet, der Paulus og Barnabas ble sendt ut fra menigheten i Antiokia til misjon i Middelshavsområdet (Apg 13). 

 

Senere har flere medarbeidere fra ulike menigheter i Norge blitt en del av misjonsarbeidet, og Kristent Nettverk har bidratt til at mange nye menigheter har blitt startet i Norge de siste 20 årene.

 

I 1998 ble stiftelsen Kristent Nettverk opprettet som en juridisk enhet for å organisere misjonsarbeidet. 

MEDARBEIDERE

Alle våre medarbeidere tilhører en lokal forsamling, samtidig som de arbeider innenfor disse tre områdene:

  • Forkynnelse, veiledning og oppfølging av lokale menigheter og ledere.

  • Tilbud og arrangementer Kristent Nettverk står bak.

  • Misjon og hjelpearbeid i Filippinene.

Kontaktpersoner i det apostoliske arbeidet:

Terje Dahle

Leder for Kristent Nettverk

Håvard Kjøllesdal

Arne Skagen

Kjartan Ørnes

Morten Gundersen

Rune Ørnes

Jan Sigve Hystad

Erling Thu

Kontaktpersoner våre tilbud og arrangementer:

Arne Olav Røe

Daglig leder // Redaktør Sennep

Karina Jacobsen.jpg

Karina Jacobsen

Programleder Sennep-podden

Miriam Højklint

SoMe

Bente Askeland

Husvert Gullbotn leirsted

Runar Gjertsen

Rektor ved Bergen Bibelskole

Utsendinger Filippinene:

Noralv Askeland

Tone Askeland

SAMARBEIDSPARTNERE

Kristent Nettverk og tilknyttede menigheter samarbeider tett med andre kristne, både innenfor lutherske og pinsekarismatiske kirkesamfunn og organisasjoner. I tillegg driver Kristent Nettverk misjon i flere andre land i Asia.

MinistriesWithoutBorders.com

NORME

Guttogjente.no

Samlivserklæringen + MorFarBarn

Sendt Norge 

M4 Ready