top of page

Profetens skjegg

I helga tok en 77-åring skjegget på et ungdomsmøte til stor jubel og begeistring for de som så på. Han hadde lovt å ta skjegget hvis det kom inn over 500 000 til misjon på Lys og Salt Online.


Pengene kom inn, og han holdt løftet sitt. Anledningen ble brukt til å sette fokus på de gode nyhetene om Jesus Kristus.


Denne mannen er Erling Thu. Han er et mangfoldig menneske som aldri slutter å overraske. Prinsipiell og formbar, tradisjonell og innovativ, nasjonalromantisk og verdensborger, sterk og ydmyk.


Jeg møtte ham første gang i 1984. Han satt i stua vår på Stokmarknes og svarte på alle spørsmålene vi hadde. Han formidlet en visjon om menighet der Jesus virker midt iblant sitt folk. Det han delte vekket noe dypt i oss. Siden har vi arbeidet sammen for Guds rike.


Han har alltid vært tidlig ute med å ta i bruk ny teknologi. Han skrev bøker ustanselig og var redaktør, skrev artikler og publiserte Bladet FOLK i mange år. Da han passerte 70, fortatte han å ta i bruk nye apper og kanaler for å formidle evangeliet.


Erling blir aldri mett eller tilfreds på en slik måte at han begynner å gå i sirkel rundt gamle bragder og gode historier. Alltid nysgjerrig og lærevillig. Han arbeider hardt enten det er snekring eller skriving.


I løpet av livet har han også opplevd tap, nederlag og motgang. Men det har aldri gjort ham bitter, kynisk eller forsynt. Han har gjort som Paulus; glemt det som ligger bak og strekt seg etter det som ligger foran (Fil 3,13). Tørsten etter Gud driver han framover.


Gjennom et langt liv har han også møtt seg selv på en ny måte i lys av evangeliet. Han har ydmyket seg i møte med egne svakheter og feilsteg og bedt om tilgivelse for ukjærlige ord og hardhet i møte med mennesker. I stedet for å forklare og unnskylde seg på grunn av andres feil eller omstendigheter har Erling latt lyset komme på ham selv og bøyd seg for Gud og mennesker.


Slik har korsets kraft fått virke sterkere i hans liv. Jesus kommer tydeligere fram, og budskapet han bærer pløyer dypere i menneskers hjerter. Han har blitt mer lyttende og spørrende. Evangeliet han forkynner er det samme, men ydmykheten han bærer med seg gjør at budskapet treffer menneskehjertene enda mer.


Fordi han kjenner Guds nåde, har han fortsatt å være frimodig, skrevet bøker, stått på talerstolene og vært i media med stor frimodighet.


Erling ga ut i sommer ut en bok med tittelen «Vi er kalla til å æra kvarandre». Denne boka formidler noe av kjernen i budskapet han bærer. Budskapet om at denne verden tilhører Gud, at Gud har en plan om frelse. At hver enkelt av oss betyr en forskjell gjennom måten vi lever på. Når vi finner hverandre i en gjensidig respekt og ære, blir vi en kraft som beveger verden.


Erlings skriver ikke bare en bok om dette.


Han lever det.


Det er en ære å tjene Gud sammen med ham.


Jeg takker Gud for Erling Thu.

226 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comentarios


bottom of page