top of page

Polarisering eller Guds rike

Er du for eller mot Trump? Tror du klimaendringene er menneskeskapte? Støttet du den den rød eller blå siden i KrF?

For at vi skal forstå verden bruker vi som mennesker å kategorisere folk og nasjoner. Vi må forenkle for å få grep om kompliserte sammenhenger og nyanser.


For eksempel er trøndere trege og trivelige. Finner er tause og innelukkede, latinamerikanere er utadvendte og emosjonelle. Slik kategorisering kan ha et snev av sannhet i seg, men skaper avstand i relasjonene mellom mennesker fordi det er så unyansert.

Det som har kommet fram i kjølvannet av Black Lives Matter-bevegelsen viser hvor galt det går når slik kategorisering stigmatiserer et helt folk. Det viser at vi ikke ser enkeltmennesker, men ser på dem som en gruppe, og baserer oss ofte på foreldet og manglende kunnskap og innsikt.

Folk ville få tak på Jesus, ville vite hvilken side han tilhørte, hvem han heiet på og hva han stod for. Lederne i folket ville få Jesus til å velge side i vanskelige spørsmål, og de ville finne noe å anklage ham for (Matt 12,10 + 22,15). Derfor fikk han mange spørsmål.


Men Jesu svar gjorde det tydelig at han kom fra et annet sted og at han hadde en annen forståelse av virkeligheten. Jesus sier at han kommer ovenfra (Joh 8,23), og at det han gjør er forankret i Gud (Joh 5,19).

Jesus viser oss at det finnes en annen veg enn å spille på de polariserte premissene som splitter og bryter ned tilliten mellom mennesker. Han møtte både den prostituerte kvinnen og rike Sakkeus med samme kjærlighet.


Jesus elsket mennesker, alle mennesker. Han møtte ikke enkeltmennesker ut fra rase, kjønn, alder eller sosial status. Derfor kunne ingen ta ham til inntekt for seg. Derfor kunne ingen sette ham i bås og avskrive ham.

Jesus møtte dem på det området som smerter og som er felles for alle mennesker. Vi har mistet fellesskapet med Gud. Alle mennesker har dypest sett en lengsel etter Guds ubetingede kjærlighet. Denne lengselen gir seg svært ulike utslag. Noen blir aggressive, andre innesluttet og passive. Noen blir manipulerende og maktsyk, mens andre blir selvutslettende og tar på seg offerrollen.


Roten til denne adferden er felles for alle mennesker: Uten Gud er vi overlatt til oss selv uten mening og håp. Da blir vi vår egen verste fiende.

Vi trenger andre kilder å være motiverte av. Det får vi i møte med Gud som Far. Han som gir oss sin ubetingede kjærlighet, og vi får et nytt liv gjennom omvendelse (usminket erkjennelse), tro (tillit til Jesus) og dåp (begravelse av det gamle). Da får vi en Guds motor som driver oss framover (Joh 7,37-38).

Vi som møter Jesus på denne måten, blir en ekklesia. Det vil si at vi blir et fellesskap formet av Jesus, og som representerer Ham på jord.


Vi representerer dermed ikke en nasjon, en rase eller et politisk parti. Vi representerer Gud og Guds rike.


Dette forener folk, nasjoner og kulturer til et folk. Vi blir uforutsigbare, umulige å sette i en bås, ikke partiske eller fordomsfulle.


Vi kommer ovenfra.


Vi er ikke motivert av hat, splittende ideologi eller maktbehov.

Vi blir ikke utydelige og anonyme.


Drevet av Jesu kjærlighet gjør at vi engasjerer oss i samfunnet, bryr oss om rett og rettferdighet og møter den enkelte med Jesu kjærlighet.


Midt i en polarisert verden trenger kristne igjen å oppdage evangeliet om Guds rike. Det er håpet for USA, og det er håpet for Norge. La oss heve oss over den polariserende retorikken som foregår og oppdage kildene hos Jesus. Den Hellige Ånd vil vise deg Jesu perspektiv og veilede deg i denne jungelen.


Hilsen Terje

263 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comentarios


bottom of page