top of page
  • Forfatterens bildeTerje Dahle

Kjemp for alt hva du har kjært

Oppdatert: 8. jan. 2021

Det er rystende å se angrepet på demokratiet i USA. Demokratiske strukturer bygd opp gjennom generasjoner blir forsøkt revet ned. Retorikken til Trump har bygget opp om denne adferden.


Mange kristne har støtten opp om Trump fordi de føler seg angrepet av den sekulære venstresiden. De føler at Trump var svaret mot angrepet av krefter som vil rive ned den kristne kulturarven i USA.


Det er en reell kamp, og den samme kampen foregår i Europa. Identitetspolitikken og den sekulære forståelsen av toleranse og mangfold har skremmende perspektiver i seg for oss som tror på Bibelens Gud. Disse kreftene er like sterkt i Europa som i USA selv om måten er mindre konfronterende.


Det mangler ikke ferske eksempler. Bjørn Olav Hansen forteller på sin Facebook-side hvordan skuespiller Sofia Helin på svensk TV endret diktet til den kristne engelske forfatteren Alfred Tennyson fra 1850. På slutten av diktet blir ordet "Messias" erstattet til "lyset". Dette er ett av mange eksempler på hvordan berøringsangsten for kristen tro gjør at en forsøker på å kutte våre kristne røtter. Dette foregår over alt, og representerer sterke krefter innen media og kapitalen.


Alle som forstår menneskets iboende krefter til det gode og det vonde, ser at den kursen samfunnet går kutter røttene til samfunnstreet som trenger å stå støtt når uværet kommer.


Mange kristne er redde og sinte, og da er Trump en som det har vært lett å heie på. Problemet er at mange kjemper mer for en kristen kulturarv enn for at Guds rike skal komme. Og metodene som brukes bare skaper enda mer polarisering, fiendskap og hat. Alle ideologier som mennesker har skapt faller sammen etter en stund. Kommunismen i Øst-Europa falt raskere enn alle eksperter trodde. Kapitalismen vil falle når skillet mellom rike og fattige blir for stort. I USA er de farlig nærme, og Demokratene har ikke gjort nok de siste 40 årene som gjør dem troverdige overfor USAs underpriviligerte (selv om ikke norske media vil si det). Derfor blir det neppe ro i USA med Biden som president.


Vi er ikke i verden for å forsvare en kristen kulturarv.


Vi er her for å forkynne Guds rike.


Da har vi fått andre våpen enn demonstrasjoner, maktkamp, bakvaskelser, vold og boikott.


Jesus ba oss elske våre fiender, tilgi de som tråkker på oss, avstå fra hevn og be for de som vil ødelegge oss. Det høres nok veldig puslete ut. Spesielt når en kjenner sinnet bruser i kroppen og nevene knytter seg i harme over uretten.


Jeg har selv måttet gå i meg selv og slette mange sure og sinte Twitter-meldinger de siste årene. I stedet har jeg gått til Herren og tømt ut min klage for Ham. Jeg har prøvd å lære av David (Salme 77 og 142), og jeg har måttet legge ned sverdet (Matt 26,51-55).


De første kristne gjorde det Jesus befalte dem selv om det så puslete ut. De ble et alternativt samfunn der rettferdighet, fred og glede blomstret mellom dem. De truet ingen, var ikke aggressive, men frimodige.


Livsstilen de hadde truet makta. Og fordi de hadde bøyd seg for kong Jesus nektet de å bøye seg for keiseren i Roma. Derfor ble de trakassert og forfulgt. De trakk seg ikke bort i frykt og ble en ghetto. De involverte seg og elsket alle, og stadig nye ble en del av dem.


Vi har mektige våpen i kampen. Våre våpen er fra Gud, og legger festninger i grus. Kraften i kampen kommer fra et liv i bønn som gir mektige resultater.


Våre våpen:

  • Setter kvinner fri som bærer på skyldfølelse og sorg fordi de har tatt abort.

  • Løser de som er bundet av avhengighet i forhold til gambling, porno og rus.

  • Skaper forsoning mellom par, familier og slekter fordi nåden virker.

  • Gir de fattige og nedbøyde verdighet og nytt håp.

  • Gir selvrespekt til marginaliserte mennesker.

  • Skaper livsmot hos de som har trodd på at alt er meningsløst og at vi er i en verden uten mål og mening.

  • Trøster og gir evig håp til de som møter ulykker og død i en sekularisert og meningsløs verden.

  • Gir mot til mennesker til å si nei til korrupsjon og maktmisbruk.

  • Styrker mennesker til å glemme seg selv og se behov rundt seg og bli rause med andre.

Hver for seg kan dette se puslete ut, men summen av dette skaper en bevegelse som ingen mennesker kan stoppe.


Mange smiler nedlatende de som bruker tid i bønn og som uselvisk legger ned sitt liv for andre. Men vi som har møtt Herren hører lyden av en mektig hær som reiser seg og gir liv til verden.


Terje Dahle

363 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page