top of page

Fred på jord

Oppdatert: 23. des. 2020

Har koronavaksinen blitt godkjent uten at den har blitt testet godt nok? Vil det muterte covid-19-viruset ødelegge mulighetene for effektiv vaksine i 2020? Er myndighetene kjøpt og betalt av firmaene som utvikler medisiner, slik at de underslår bivirkninger av vaksinen?

Spekulasjoner som gir grobunn for frykt og fiendskap brer om seg blant folk. Dessverre er det mange kristne som blir fanget av frykt. For noen er frykten for vaksinen større enn frykten for korona.


Det er forståelig at minoriteter er ekstra sårbare for frykt for storsamfunnet. Historien viser at minoriteter har blitt brukt som et redskap av myndigheter for å konstruere en «oss og dem» mentalitet. Det har vært et effektivt middel for å skape et felles fiendebilde og å sikre makten.


Jødene har historisk lidd mest under denne måten å manipulere mennesker på. De første kristne lot seg ikke styre av frykt selv om de var en minoritet. Og de ble både diskriminert og forfulgt fordi de ikke ville følge Romerrikets påbud om å tilbe keiseren. De gikk i fotsporene til sin Herre Jesus Kristus, og levde i fred, var rause og velsignet sine fiender.


I jula feirer vi at Gud selv kom til jord som et menneske, og at Jesus ga alt for å frelse oss mennesker. Han måtte nøye seg med et fjøs da han ble født, og levde sine første år som flyktning.


Hele livet levde han med anklager og trusler fra de med politisk og religiøs makt. Jesus velsignet, helbredet, mettet og fridde mennesker ut. Han elsket alle mennesker på tross av all fiendskapen han opplevde. Til slutt drepte de ham ved å komme med falske anklager og spille på frykt.


Gjennom alt dette levde Jesus med en indre fred og styrke som aldri forlot ham. Han kjente Gud som Far, og visste at Gud hadde kontroll. Det eneste øyeblikket han var forlatt av alle, også Gud selv, var på korset da Gud lot all vår synd og urett ramme Jesus. Forsoningen på korset gjorde at vi igjen kan leve i fellesskap med Gud. Fred var engelens hilsen til gjeterne utenfor Betlehem da Jesus ble født.


Og fred var Jesu første hilsen etter at han stod opp fra de døde.


Guds fred har kjennetegnet kristne til alle tider. Den har sin kilde i vissheten om at vi kjenner Han som har overvunnet all frykt og uro. Han har til og med overvunnet den siste store fienden som alle må møte; døden.


Vi har fått Jesu fred og glede, og vi lever vårt liv i fellesskap med Den hellige ånd. Da har vi kraft, veiledning og trøst i alt vi møter.


Vi lukker ikke øynene for realitetene i verden. Vi følger de retningslinjene som myndighetene kommer med, og vi er nøkterne og gjennomtenkte.


Men vi lar ikke frykt og håpløshet overta livene våre. Vi står på skuldrene til mennesker som i generasjoner før oss levde med krig, sult og nød. De kom gjennom fordi Kristi fred styrket dem, og vi skal komme gjennom ved den samme styrken fra Jesus. Vi skal igjen kjenne at troen og håpet får nytt tak i oss.


Vi feirer jul i 2020 med fred og tillit til Gud. Usikkerheten angående 2021 hindrer oss ikke i å leve med en tro og tillit til Gud.


Gud er her midt iblant oss. Han er sterkere enn frykten, og døden. Derfor er juleevangeliet aktuelt og gode nyheter for alle mennesker, også i 2020.


Terje Dahle

125 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comentários


bottom of page