facebook-julekurv2021-KN-2.jpg

Årets juleaksjon vil handle om å nå flest mulig familier som er hardt rammet av konsekvensene av pandemien.  Midt i vanskene pandemien har forårsaket har menighetene frimodig delt evangeliet. Menighetene vokser og mange får hjelp både med mat og håp for framtiden. I tillegg til å hjelpe fattige familier vil vi hjelpe folk med nedsatt førlighet og hjelp med hygieneartikler i fengslene (spesielt kvinnefengslene).

 

For 150 kr kjøper du en matpose til en fattig familie på Filippinene. 100 % av gavene går til formålet.

 

PRAKTISK INFO: Innsamlingsaksjonen foregår i perioden 20. november – 24. desember. Innsamlede midler oversendes enten via Vipps # 546780 eller til Kristent Nettverks misjonskonto Filippinene: 3632 52 58033. Merk beløpene «julekurver».