top of page

INDIA / NEPAL

Solveig og Erling Thu har gjennom Kristent Nettverk drevet misjonarbeid i India og Nepal siden 1991. De har flere ganger i året hatt lengre besøk i landene.

 

I India har de arbeidet i Gujerat, Rajasthan, Madya Pradesh, Odisha og West Bengal, men også i Telangana, Andra Pradesh og Karnataka. De har drevet ledertrening i samarbeid med ledere av regionale og nasjonale menighetsnettverk. Blant disse er Great Commission Movement ledet av Chandrakant Chavda på omkring 4000 menigheter. Peter Masih leder et annet nettverk som har sett 27 000 mennesker fra 55 ulike folkegrupper frelst de siste 30 årene. Zephry D’Souza leder et nettverk av husmenigheter både i Jaipur og i andre byer og delstater. I tillegg samarbeider de med flere menighetsnettverk.

 

Gjennom Solveig og Erling Thus innsats har vi finansiert bygging av skoler og barnehjem i India, og hjulpet mange med finansiering av utdanningsprogrammer. Vi har hjulpet til med vannforsyning i landsbyer, og bygget to kolonier for Yandadi og Chenchu-stammene, som er kasteløse. Vi har investert i selvhjelpsprogrammer for fattige kvinner. Vi har reparert kanaler og omgjort flere tusen mål med brakkland til dyrket mark. Etter tsunamien i 2004 hjalp vi mange fiskere med båter og utstyr.

 

I Nepal har Solveig og Erling Thu samarbeidet med Henry Pradhan. Han har startet mange menigheter og sett majoriteten i flere landsbyer vende om til Gud. Han har startet en bibel- og yrkesskole i Katmandu. Han har startet flere utdannings- og helsetilbud i mange landsbyer. Han har hjulpet familier til å skaffe seg et levebrød, og flere landsbyer har erstattet opiumdyrking med dyrking av grønnsaker og kaffe.

I tillegg har vi finansiert medisinsk behandling og gjenoppbygging av hus etter flom og jordskjelvkatastrofer for fattige familier i Nepal.

bottom of page