top of page

WHO ARE WE?

guttogjente.png

Guttogjente.no ønsker å tilby unge mennesker veiledning i spørsmål om kjønn og kropp, følelser, sex og samliv ut fra et bibelsk og kristent livssyn

Skaperkraft.jpg

Tankesmien Skaperkraft har som formål å stimulere til refleksjon, bidra til debatt og engasjere til aktiv samfunnsbygging.

thebibleproject.jpg

BibleProject er en ideell ed-tech organisasjon og animasjonsstudio som produserer 100% gratis bibelvideoer, podcaster, blogger, klasser og pedagogiske bibelressurser for å gjøre den bibelske historien tilgjengelig for alle, overalt.

menneskeverd.png

Menneskeverd arbeider aktivt for å styrke vernet om menneskelivet fra befruktning til naturlig død, og for spesielt sårbare grupper.

_edited.jpg

Damaris Norge AS er en selvstendig virksomhet som vil gi hjelp til å forstå både Bibel og samtid, i sammenheng.
De setter fokus på populærkulturelle tekster som film, tv, litteratur og musikk.

Snakkomtro.jpg

SnakkOmTro gir praktisk hjelp til å formidle kristen tro med relevans og troverdighet. Samtidig får du lære mer om kristen tro i møte med aktuelle spørsmål og innvendinger.

PREACH!.png

Preach! med Daniel Sæbjørnsen er et samarbeid med Tro&Medier som forsøker å møte ungdommers spørsmål med sannheten om Jesus på en spennende måte, gjennom podcast, film og sosiale medier.

Tro-Medier_logo_cmyk-01.png

Tro & Medier er en tverrkirkelig organisasjon som arbeider for kristen tro og gode verdier i mediehverdagen.

Heltfri.net.png

Heltfri.net ledes av Alexis Lundh, og ønsker å formidle en bedre historie om hva som er godt og sunt for vår seksualitet og om hvordan vår populærkultur og særlig pornografi er ødeleggende. 

bottom of page