top of page

Nåde å få

Oppdatert: 20. mar. 2021

Erna Solberg og Bjørnar Skjærans svar på kritikken etter smittevernbruddene gjør meg faktisk litt oppmuntret. De innrømmer sine feil og forventer ikke spesialbehandling. Lykkelig er det folket som har slike ledere. Et samfunn preget av nåde og tilgivelse gagner oss alle.


Fredag 19. mars fikk jeg servert statsminister Ernas brudd på smittevernforskriftene 11 ganger på radio mens jeg kjørte bil i et par timer. Det var kommentarer og vinklinger for å vri mest mulig ut av saken og fylle sendeflaten.


Til og med under pressekonferansen om ny samferdselsplan stilte en journalist spørsmål om statsministerens smittevernsbrudd. Hun svarte det samme igjen; at hun beklaget og var lei seg og sint for at hun ikke var våken nok til å holde seg innenfor smittevernreglene.

En journalist kommenterte etterpå at nå kan vi alle bare bryte restriksjonene fordi statsministeren gjorde det.


Akkurat som om vi blindt følger lederne uten å tenke på at er med i en felles dugnad for å stoppe smitten, tenkte jeg i mitt stille sinn. Det får være grenser for hvor mye en skal undervurdere folks beveggrunner. Det eneste lyspunktet i det jeg hørte kom fra Rødt-politiker Mimir Kristjansson. Ifølge han er Erna Solberg som de fleste av oss: Hun er et menneske som gjør feil.


Den som har holdt smittevernstiltakene til punkt og prikke kan rekke opp hånden. Pust ut - vi er ikke perfekte!

Hos Gud er det nåde å få. Det er det som gjør evangeliet om Jesus Kristus så livsnært selv i 2021. Ingen av oss holder mål.


Vi trenger nåde fra noen som holder mål: Jesus Kristus.


Når vi får del i hans forsoning, blir vi ydmyke og slutter å kaste stein på andre. Jesus fikk slutt på stenkastingen da han gikk på jord. Hans renhet og hellighet tok pusten fra de selvrettferdige.

Et møte med Jesus bringer med seg en porsjon ydmykhet, selvinnsikt, takknemlighet, overbærenhet og godhet. Han behandler oss ikke slik vi fortjener. Når vi erfarer hans nåde, motiveres vi til å møte både oss selv og andre med nåde. Dette er en livsforvandlende kraft.


Kraften i forsoningen forandrer enkeltmennesker, familier, nabolag og nasjoner. Vold, hevn, maktmisbruk og urett mister grepet. Romerriket ble sakte, men sikkert forandret av evangeliet. Ut av denne samfunnsforandringen trådte et menneskevennlig samfunn fram der de svake blir vernet og ressurser forvaltet og makten fordelt til mange.

Disse verdiene forandret Europa. Disse verdiene er en gavepakke for de som vil bygge sunne samfunn. Demokratiet er fundert på dette (jf. "one man - one voice" og likhet for loven).


Måten Erna Solberg og Bjørnar Skjæran (nestleder i Arbeiderpartiet) har besvart sine brudd på smittevernreglene viser demokratiet på sitt beste. De har beklaget uten unnskyldning, og er klar for å ta en eventuell bot.


Når jeg hører på dem, blir jeg faktisk litt oppmuntret. De er vanlige mennesker som trår feil. De møter det uten bortforklaringer, og de forventer ikke om spesialbehandling. Lykkelig er det folket som har slike ledere. Det skaper et robust samfunn der makten ikke forsvares med trusler eller vold.


De av oss som har venner fra kulturer uten forståelse av forsoning og tilgivelse forteller fæle historier om dobbeltmoral, blodhevn eller selvmord. Uten tilgivelse er det ingen framtid når en faller. Dess større fallhøyde, dess verre blir konsekvensene.


Å ha en referanse og tro på Gud som er fullkommen, samtidig som en er nøktern og ærlig om sin egen manglende fullkommenhet gjør noe vidunderlig i et samfunn. Da kan ingen mennesker påberope seg evner og egenskaper verdt å tilbe og følge blindt.


En kristen tankegang plasserer alle mennesker på samme nivå. Alle har sviktet, og står uten ære for Gud (Rom 3,23). Ingen kan ved hjelp av penger, sosial status eller posisjon ha egne kjøreregler. Jesus sa til og med at lederne er alles tjener og står uten privilegier i møte med de som blir ledet (Matt 20,25-28). Vi som tror på evangeliet har grunn til å heve røsten i 2021. Vi har gode nyheter å komme med. Vi slipper å jage det perfekte og kaste sten på andre for å framstå bedre enn vi er.


Vi har fått erfare Guds ufortjente, men fantastiske nåde. Da blir vi rettferdige, men ikke perfekte. Det gir oss kilder som gjør oss til samfunnsbyggere.


Vi tror på sannhet, ærlighet, forsoning og tilgivelse. Det bygger enkeltmennesker opp og skaper varme og sunne samfunn.

393 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page